Regulamin sklepu

Administratorem strony jest Mateusz Curyło (mateuszcurylo.pl)

Zamówienie nie opłacone w ciągu 48h zostają anulowane.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep Mateusz Curyło, dostępny pod adresem www.sklep.mateuszcrurylo.pl jest prowadzony przez Mateusz Curyło, adres email: kontakt@mateuszcurylo.pl

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://sklep.mateuszcurylo.pl

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

4. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem” , prowadzony przez Mateusz Curyło, przyjmujący zamówienia poprzez stronę https://sklep.mateuszcurylo.pl

Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.

§ 2 Usługi świadczone przez sklep

Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

a. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,

b. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,

c. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

§ 3 Zakupy w Sklepie

1. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto.

2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.

3. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni (od chwili otrzymania zamówienia). Zamawiający ma możliwość odbioru towaru osobiście po wcześniejszym poinformowaniu sklepu.

4. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia . Koszty są wskazane w trakcie procesu składania zamówienia, przed potwierdzeniem zamówienia. Koszt przesyłki ponosi Klient.

5. Proces zakupów składa się z pięciu etapów: 

  •  wybór przedmiotu, 
  •  złożenie zamówienia, 
  •  wybór formy płatności i dostawy, 
  •  potwierdzenie złożenia zamówienia, 
  •  płatność.

6. Zakupu w Sklepie może dokonać zarówno Klient posiadający konto w Sklepie, jak i Klient nieposiadający konta. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy i dostarczenia przesyłki dane.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

§ 5 Formy płatności za zamówienie.

Istnieją dwie formy płatności za zamówienie:

  • Przelew na konto bankowe,
  • PayPal.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący może zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, pod warunkiem, że produkt ten nie był używany. Należy wysłać maila pod adres: sklep@mateuszcurylo.pl. Gwarantuję zwrot pieniędzy w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu. Zwracający ponosi koszt przesyłki.

§ 7 Reklamacje

1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.

2. Aby złożyć reklamację, należy poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 8 Ochrona danych osobowych

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Mateusz Curyło danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.

Administratorem danych osobowych jest Mateusz Curyło.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.

ODSTĄPENIE OD UMOWY PRODUKTY CYFROWE

Zgodnie z art 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po pobraniu treści cyfrowej konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.